My Land | Norway |9-10 May 2020

Director : Hediyeh Azma

Dancer: Hediyeh Azma

Music: Salah Memarzadeh, Ali Aalaei, Akam Nesson

 Film Maker: Mehran Golmohammadi

Costume Designer: Aida Mirzakhani

Mitt Land

Dette prosjektet er en Persisk klassisk dans-musikkforestilling. Her beveger vi oss bort fra Derridas dekonstruksjonsteori innen filosofien. I dette prosjektet bruker vi denne filosofiske ideen som metode. Hensikten bak denne metoden er å skape et stykke som baserer seg på artistenes frie utforskning, og som tillater artistene å anvende sine opplevelser av det de ser, føler og inspireres av til å skape i øyeblikket. Så, utgjør skapelsesprosessen et viktig særpreg ved dette prosjektet. Resultatet fortsatt vil inneholde nyanser og klang av klassisk persisk dans og musikk, likevel slik at det bakenforliggende konseptet som stykket bygger på gir utøverne et kreativt handlingsrom å bevege seg utenfor rammene av deres kunstform.